Регистър за Пръстени

ПРЪСТЕНИ

2016г.

 

 

 

Цвят  -  Син

Александър Шивиков

70 бр.

68 лв.

Андрей Стоилов

100 бр.

85 лв.

Асен Шопкин /Дънди/

20 бр.

53 лв.

Атанас Терзийски

50 бр.

60 лв.

Димитър Дербатов

50 бр.

65 лв.

Димитър Роглев

40 бр.

51 лв.

Илиян Дамбов

100 бр.

85 лв.

Йордан Пашкулев

30 бр.

57 лв.

Кирил Балъков

100 бр.

50 лв.

Митко & Недялко

50 бр.

НЕ

Николай Крачунов

50 бр.

65 лв.

Рангел Ранджев

60 бр.

69 лв.

Светослав Диваров

50 бр.

65 лв.

Тодор Рангелов

60 бр.

69 лв.

Чавдар Георгиев

150 бр.

105 лв.

ЗАЯВЕНИ ПРЪСТЕНИ :

- 1300 броя пожизнени.

- 1000 броя гуми състезателни.

ВАЖНО !

От 01.08.2015г. започва събирането на пари за пръстени за 2016г.

1 брой пръстен - 0,40ст.

Минимален брой за заявка 50 броя.

+ 35лв. Членски внос за Асоциацията.

+ 10лв. за гумени пръстени.

 

Краен срок за заявка 25.08.2015г.

 

 

Краен срок за заплащане на чл.внос и пръстените 01.09.2015г.

От Ръководството.
Платени  такси  за  2016г.
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.