Регистър за Пръстени

ПРЪСТЕНИ

2016г.

 

 

 

Цвят  -  Син

Александър Шивиков

70 бр.

68 лв.

Ангел Начев

50 бр.

65 лв.

Ангел  Смъркалев

50 бр.

65 лв.

Андрей Стоилов

100 бр.

85 лв.

Асен Шопкин /Дънди/

20 бр.

53 лв.

Атанас Терзийски

50 бр.

60 лв.

Васил Калеев

30 бр.

57 лв.

Димитър Дербатов

50 бр.

65 лв.

Димитър Роглев

40 бр.

51 лв.

Иван Германов

50 бр.

55 лв.

Илиян Дамбов

100 бр.

85 лв.

Йордан Пашкулев

30 бр.

57 лв.

Кирил Балъков

100 бр.

50 лв.

Митко & Недялко

50 бр.

НЕ

Николай Крачунов

50 бр.

65 лв.

Петър Митов

100 бр.

85 лв.

Рангел Ранджев

60 бр.

69 лв.

Светослав Диваров

50 бр.

65 лв.

Тодор Рангелов

60 бр.

69 лв.

Чавдар Георгиев

150 бр.

105 лв.

ЗАЯВЕНИ ПРЪСТЕНИ :

- 1300 броя пожизнени.

- 1000 броя гуми състезателни.

ВАЖНО !

От 01.08.2015г. започва събирането на пари за пръстени за 2016г.

1 брой пръстен - 0,40ст.

Минимален брой за заявка 50 броя.

+ 35лв. Членски внос за Асоциацията.

+ 10лв. за гумени пръстени.

 

Краен срок за заявка 25.08.2015г.

 

 

Краен срок за заплащане на чл.внос и пръстените 01.09.2015г.

От Ръководството.
Платени  такси  за  2016г.

ИМЕ

Марки

Чл. внос

Гуми

1    АЛЕК.  ШИВИКОВ

28 лв.

35 лв.

5 лв.

2    АНГЕЛ  НАЧЕВ

20 лв.

35 лв.

10 лв.

3    АНГЕЛ  СМЪРКАЛЕВ

20 лв.

35 лв.

10 лв.

4    АНДРЕЙ  СТОИЛОВ

40 лв.

35 лв.

10 лв.

5    АСЕН  ШОПКИН

8 лв.

35 лв.

10 лв.

6    АТАНАС  ТЕРЗИЙСКИ  

20 лв.

35 лв.

5 лв.

7    ВАСИЛ  КАЛЕЕВ

12 лв.

35 лв.

10 лв.

8    ДИМИТЪР  ДЕРБАТОВ

20 лв.

35 лв.

10 лв.

9    ДИМИТЪР  РОГЛЕВ

16 лв.

35 лв.

----

10  ИВАН  ГЕРМАНОВ

20 лв.

35 лв.

----

11  ИЛИЯН  ДАМБОВ

40 лв.

35 лв.

10 лв.

12  ЙОРДАН  ПАШКУЛЕВ

12 лв.

35 лв.

10 лв.

13  КИРИЛ  БАЛЪКОВ

40 лв.

----

10 лв.

14  МИТКО  &  НЕДЯЛКО

----

----

----

15  НИКОЛАЙ  КРАЧУНОВ

20 лв.

35 лв.

10 лв.

16  ПЕТЪР  МИТОВ

40 лв.

35 лв.

10 лв.

17  РАНГЕЛ  РАНДЖЕВ

24 лв.

35 лв.

10 лв.

18  СВЕТОСЛАВ ДИВАРОВ

20 лв.

35 лв.

10 лв.

19  ТОДОР  РАНГЕЛОВ

24 лв.

35 лв.

10 лв.

20  ЧАВДАР  ГЕОРГИЕВ

60 лв.

35 лв.

10 лв.

1274.
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.